DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  (Hoàng)Đoàn Văn Khôn Đồi chè-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn Chu Thị Nặm
  Âu Trọng Điềm 1948 Pò Lèn, Lục Thôn Lộc Bình, Lạng Sơn 1972
  Âu Trường Giang 1950 Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 3/1975
  Âu Văn Phải Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn 21/10/ 1969 Mẹ: Bế Thị Sửu Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
  Âu Văn Phẩm 1927 Trấn Ninh Văn Quan- Lạng Sơn
  Âu Văn Phương 1957 Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn 17/2/1979 Bố: Âu Viết Căn Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
  Âu Văn Tân Âu Văn Can Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn Âu Văn Can Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn
  Âu Văn Tự 1956 Lương Năng Văn Quan- Lạng Sơn 1979 Mặt Trận Phía Bắc
  Âu Viết Bon 1939 Bảo Lâm Cao Lộc; LS 17/02/1979 Vợ: Âu Thị Dam Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Âu Viết Lở 1950 Bảo Lâm Cao Lộc; LS 24/4/1979 Mẹ: La Thị Bần Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Âu Viết Phương 1954 Bảo Lâm Cao Lộc; LS 17/2/1979 Mẹ: Âu Thị Bát Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Âu Viết Thành 1945 Bảo Lâm Cao Lộc; LS 17/02/1979 Bố: Âu Viết Tằng Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Âu Viết Vui Âu Viết Yên Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Âu Viết Yên Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bàn Dầu Châu 1912 Vũ Lê Bắc Sơn, Lạng Sơn 4/1943
  Bàn Dầu Hang 1914 Vũ Lê Bắc Sơn, Lạng Sơn 3/1944
  Bàn Quay Sinh Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn 21/6/1943 Triệu Sinh Bảo Nà Ghéo, Xã Đồng ý
  Bàn Quý Châu Quang Thái - Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn 5/1943
  Bàn Quý Hinh 1890 Vũ Lê Bắc Sơn, Lạng Sơn 10/1941 Bàn Nho Hiển Đồng Tiến-Nhất Tiến
  Bao Văn Khải Bản Chu, Khuất Xá Lộc Bình, Lạng Sơn 5/9/1970
  Bao Văn Sláy 1942 Pò Mục, TT. Lộc Bình Lộc Bình, Lạng Sơn 1972
  Bao Văn Sòn Bản Chu, Khuất Xá Lộc Bình, Lạng Sơn
  Bế Minh Châu 1959 Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn 11/12/1991 Huyện Đình Lập, Lạng Sơn Bố: Bế Văn Tiến
  Bế Minh Sĩ 1959 Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 5/1984
  Bế Ngọc Bội 1927 Chi Lăng - T.Định Lạng Sơn Tràng Định Lạng Sơn Bế Đức Thắng Chi Lăng,Tràng Định, LS
  Bế Ngọc Chau 1944 Châu Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn 24/4/1972 Mặt trận phía Nam Vợ: Ôn Thị Liệu
  Bế Ngọc Giáo 1946 Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 11/1968
  Bế Ngọc Trung 1950 Tân Tiến Tràng Định, Lạng Sơn 7/1970
  Bế Phú Cường 1946 Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn 07/02/ 1972 Mặt trận phía Nam Con: Bế Văn Trọng
  Bế Thanh Lập Nông Thị Hái Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn Nông Thị Hái Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Thị Bằm Thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Bế Văn Ló Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, Chi Lăng, L. Sơn