Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Bản Chu, Khuất Xá Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 6/1966
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 5/9/1970
Đơn vị khi hy sinh H2, aT mp2
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú