Năm sinh 1944
Nguyên quán Trú quán Châu Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 7/1967,
Cấp bậc, chức vụ h2, aP
Ngày hy sinh 24/4/1972
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh Chiến đấu
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Mặt trận phía Nam
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Vợ: Ôn Thị Liệu
Ghi chú

Mỹ