Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Nông Thị Hái Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Nông Thị Hái Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn
Ghi chú