Năm sinh 1939
Nguyên quán Trú quán Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ngày nhập ngũ 10/1965
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 17/02/1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Vợ: Âu Thị Dam Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ghi chú