Ban Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Liên hệ

Địa chỉ:
Số 2 Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

(0205) 3.836.637 - (0205) 3.859.079

(0205) 3.836.637

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.