Năm sinh 1890
Nguyên quán Trú quán Vũ Lê Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 10/1941
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh Chống Pháp
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bàn Nho Hiển Đồng Tiến-Nhất Tiến
Ghi chú