Năm sinh 1946
Nguyên quán Trú quán Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 9/1966,
Cấp bậc, chức vụ H1, CS
Ngày hy sinh 07/02/ 1972
Đơn vị khi hy sinh c3, d6, KB,
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Mặt trận phía Nam
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Con: Bế Văn Trọng
Ghi chú

Mỹ