Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Âu Văn Can Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Âu Văn Can Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn
Ghi chú