Năm sinh 1927
Nguyên quán Trú quán Trấn Ninh Văn Quan- Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1947
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú