Năm sinh 1912
Nguyên quán Trú quán Vũ Lê Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ Cơ Sở CM
Ngày hy sinh 4/1943
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh Chống Pháp
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú