Năm sinh 1950
Nguyên quán Trú quán Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ngày nhập ngũ 9/1978
Cấp bậc, chức vụ H1 CS
Ngày hy sinh 24/4/1979
Đơn vị khi hy sinh C7 2 199 F347
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Mẹ: La Thị Bần Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ghi chú