Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh 135/KH-UBND 13/6/2023
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn 52/QĐ-BCĐ 23/03/2023
Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn 155/QĐ-UBND 04/02/2023
Kế hoạch hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023
Kế hoạch Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020 180/KH-BCĐ 31/12/2019
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72năm NgàyThương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) 105 /KH-UBND 4/6/2019
Kế hoạch Thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 160 /KH-BCĐ 06/8/2018
Kế hoạch thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện Chi Lăng 165/KH-UBND 18/7/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) của huyện Hữu Lũng 145/KH-UBND 21/6/2018
Chuyển quà tặng của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 2736/VP-KGVX 17/7/2018
Tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia định liệt sĩ 2728/VP-KGVX 16/7/2018
Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 2045/VP-KGVX 06/6/2018
Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách người có công, tổ chức Lễ viếng và "Lễ thắp nến tri ân" nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) tại Nghĩ trang liệt sĩ của huyện Hữu Lũng 155 /KH-UBND 6/7/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) của huyện Bình Gia 146/KH-UBND 5/7/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) của huyện Lộc Bình 142 /KH-UBND 25/6/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) của huyện Bắc Sơn 115 /KH-UBND 22/6/2018
Kế hoạch Thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 99/KH-BCĐ 06/7/2018
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018); Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư 701/STTTT-TTBCXB 25/6/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2018) gắn với kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) 34/KH-BTV 19/6/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) 100/KH-UBND 15/6/2018
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Lạng Sơn 1022/QĐ-UBND 04/6/2018
Cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ 1019 /VP-KGVX 29/3/2018
Kế hoạch hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018 09/KH-BCĐ 15/01/2018
Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 92/QĐ-UBND 15/01/2018
Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 2 năm 2017 142/KH-UBND 10/8/2017
Xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ 2524/VP-KGVX 02/8/2017
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) 31-HD/BTGTU 18/5/2017
Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương và Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) 109/KH-UBND 08/6/2017
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 58/KH-UBND 31/3/2017
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" 167-BC/TU 10/3/2017
Kế hoạch Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 04/KH-BCĐ 10/01/2017
Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 14/KH-UBND 18/01/2017
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Lạng Sơn 2306/QĐ-UBND 01/12/2016
Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tỉnh Lạng Sơn, đợt 2 - năm 2016 76/KH-UBND 28/6/2016
Chương trình thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và Lễ dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2016) 20/CTr-UBND 12/7/2016
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2016) 71/KH-UBND 22/6/2016
Kế hoạch Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 15/KH-UBND 06/02/2016
Thông báo Chương trình dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân 14/TB-UBND 20/01/2016
Công văn về việc rà soát, xác minh hồ sơ danh sách liệt sĩ 2002/CV-BCĐ1237 31/12/2015
Hướng dẫn khen thưởng thành tích 10 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ( 2005-2015) và thực hiện Đề án 1237 (giai đoạn 2013-2015) 1607/HD-BCĐ 23/10/2015
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (giai đoạn 2013 -2015) 135 /KH-BCĐ 17/10/2015
Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2015) 58 /KH-UBND 08/6/2015
Kế hoạch hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2015 05/KH-BCĐ1237 14/01/2015
Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sị từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 34/KH-BCĐ1237 19/3/2014
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 49/QĐ-BCĐ1237 28/3/2014
Hướng dẫn về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 398/HD-BCĐ 28/3/2014
Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 506/BC-CT 24/4/2014

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay141
Hôm qua180
Tuần này1173
Tháng này3180
Tất cả819712