Năm sinh 1942
Nguyên quán Trú quán Pò Mục, TT. Lộc Bình Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 2/1968
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 1972
Đơn vị khi hy sinh h1 csĩ k5
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú