Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 7/1968
Cấp bậc, chức vụ H2
Ngày hy sinh 21/10/ 1969
Đơn vị khi hy sinh C16, KT
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Mẹ: Bế Thị Sửu Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
Ghi chú