Năm sinh 1927
Nguyên quán Trú quán Chi Lăng - T.Định Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Tràng Định Lạng Sơn
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bế Đức Thắng Chi Lăng,Tràng Định, LS
Ghi chú