Năm sinh 1957
Nguyên quán Trú quán Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 17/2/1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bố: Âu Viết Căn Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
Ghi chú