Năm sinh 1950
Nguyên quán Trú quán Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 3/1975
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh Phía Nam
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú