Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Bản Chu, Khuất Xá Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống pháp
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú