lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 2396
Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 28/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thành viên BCĐ quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 459/QĐ-TTg 28/4/2023
Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ 80/2022/TT-BQP 11/11/2022
Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 55/2022/TT-BQP 27/07/2022
Hướng dẫn rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 781/VP-BCĐ 19/3/2019
TB KL của Phó TTg CP Vũ Đức Đam tại HN toàn quốc sơ kết thực hiện ĐA tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và ĐA xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018; phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020 483/TB-VPCP 28/12/2018
Nghị định quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài 102/2018/NĐ-CP 20/7/2018
Triển khai các nội dung kết luận thông tin mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 1353/BCĐ-CS 17/7/2018
Kế hoạch thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) 2825/KH-LĐTBXH 13/7/2018
Kế hoạch tổ chức Lễ troa Bằng Tổ quốc ghi công và ra mắt cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 2735/KH-LĐTBXH 11/7/2018
Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 2697/LĐTBXH-NCC 09/7/2018
Quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) 1079/QĐ-CTN 29/6/2018
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 99/2018/NĐ-CP 12/7/2018
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 5461/VPCP-KGVX 08/6/2018
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 515/QĐ-TTg 10/5/2018
Triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 1101/LĐTBXH-NCC 22/3/2018
Hướng dẫn thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn 244/HD-CT 07/02/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tạo Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, 605/TB-VPCP 26/12/2017
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 602/TB-VPCP 25/12/2017
Thông tư hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 298/2017/TT-BQP 01/12/2017
Quyết định về việc thay đổi thành viên ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2014/QĐ-TTg 13/12/2017
Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 06/VBHN-BQP 28/10/2017
Quyết định về việc cấp đổi, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 1005/QĐ-TTg 11/7/2017
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 35/2017/QĐ-TTg 25/7/2017
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 63/NQ-CP 25/7/2017
Danh sách đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng đợt 1/2017 (Kèm theo Công văn số 1289/NCC-CS1 ngày 26/6/2017 của Cục Người có công)
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 70/2017/NĐ-CP 06/6/2017
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 21/CT-TTg 22/5/2017
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 895/KH-BTCQG 10/3/2017
Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công 408/QĐ-LĐTBXH 20/3/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 37/TB-VPCP 25/01/2017
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 370/TB-VPCP 14/11/2016
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ 30/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 1892/QĐ-TTg 03/10/2016
Chương trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 1468/Ctr-VP 15/6/2016
Quyết định phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 150/QĐ-TTg 14/01/2013
Quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016) 1426/QĐ-CTN 11/7/2016
Về việc xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2017 2407/LĐTBXH-KHTC 29/6/2016
Thông báo về việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ 522/TB-TTLS 08/3/2016
Quyết định về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công " 1169/QĐ-TTg 29/6/2016
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 4911/VPCP-KGVX 17/6/2016
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016) 1810/KH-LĐTBXH 24/5/2016
Kế hoạch Tuyên truyền Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2020 249/KH-BTTTT 26/01/2016
Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 20/2015/NĐ-CP 14/02/2015
Thông tư quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 148/2015/TT-BTC 15/9/2015
Quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015) 1328/QĐ-CTN 06/07/2015
Công văn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 ngày Thương binh - Liệt sĩ 2366/LĐTBXH-NCC 19/06/2015
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 1237/QĐ-TTg 27/07/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐANG CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI 4696/QĐ-BQP 05/11/2015
Hướng dẫn về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 2791/HD-VP 02/11/2015
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 31/2013/NĐ-CP 09/4/2013
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 58/TB-VPCP 14/02/2015
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 249/QĐ-BCĐQG1237 7/11/2013
Thông tư hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 214/2013/TT-BQP 07/12/2013
Chỉ thị về việc thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 91/2013/CT-BQP 12/12/2013
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 252/KH-BCĐQG1237 11/11/2013
Quyết định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 75/2013/QĐ-TTg 06/12/2013
Quyết định về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 1237/QĐ-TTg 27/7/2013
Chỉ thị của bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 24-CT/TW 15/5/2013
Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 81/KH-CCB 06/12/2013
Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 về tình hình thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo 5729/BCĐ-VP 19/7/2014

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay54
Hôm qua213
Tuần này1191
Tháng này2997
Tất cả815274