Năm sinh 1956
Nguyên quán Trú quán Lương Năng Văn Quan- Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1974
Cấp bậc, chức vụ h2, aP
Ngày hy sinh 1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh Mặt Trận Phía Bắc
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Mặt Trận Phía Bắc
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú