Năm sinh 1959
Nguyên quán Trú quán Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 5/1978,
Cấp bậc, chức vụ 2/
Ngày hy sinh 11/12/1991
Đơn vị khi hy sinh Công an Đình Lập
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Huyện Đình Lập, Lạng Sơn
Nghĩa trang, số mộ Đình Lập 82
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bố: Bế Văn Tiến
Ghi chú

BVTQ