Giới thiệu về Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Lạng Sơn

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237).

Theo đó, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh do ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Đại tá Nguyễn Minh Thao, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực; Bà Trương Thị Hợp, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng Ban;

Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ngoài ra, mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

          Ban Chỉ đạo 1237 là tổ chức giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

          Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án. Đề xuất, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số: số 1354/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Lạng Sơn và số 1474/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Lạng Sơn./.

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay120
Hôm qua213
Tuần này1257
Tháng này3063
Tất cả815318