DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Đoàn Đức Tuyên 1951 Hùng Sơn Tràng Định, Lạng Sơn 4/1972
  Đồng Huy Hùng 1947 Bảo Lâm Cao Lộc; LS 29/01/1979 Bố: Đồng Văn Châm Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Đổng Huy Đông Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn 01/5/1970 Bố: Đổng Viết Phân Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
  Đồng Văn Hưng 1951 Vũ Sơn Bắc sơn, Lạng Sơn 27/10/1972 Em rể: Lê Khắc Toàn Thôn Hồng Sơn- Xã Vũ Sơn
  Đồng Văn Nương 1959 Quỳnh Sơn Bắc Sơn, Lạng Sơn 19/02/ 1979 Em Đồng Văn Chuyền Pá Te – Chiến. Thắng
  Đồng Văn Xoan 1960 Bảo Lâm Cao Lộc; LS 22/3/1979 Đồng Văn Huyền Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Đồng Văn Xuân 1949 Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn 17/4/1969 Bố: Đồng Văn Thâm Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
  Đồng Văn Đạo Bảo Lâm Cao Lộc; LS 18/3/1972 Mẹ: Đinh Thị Hạnh Bảo Lâm Cao Lộc; LS
  Đồng Xuân Hưởng 1944 Tân Thành Bắc Sơn, Lạng Sơn 30/12/ 1967 Đồng Văn Nha T. Phong Thịnh 2 Tân Thành, Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Đường Cương Huyết Đường Thị Ngữ Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Đường Thị Ngữ Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Đường Ngọc Hà Khu 5a, TT Na Dương Lộc Bình, Lạng Sơn
  Đường Ngọc Say 1943 Châu Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn 30/4/1970 Mặt trận phía Nam Vợ: Dương Thị Núi
  Đường Thuận Phúc 25/02/1925 Bình La Bình Gia- Lạng Sơn 14/11/1954 Đường Hồng Bàng Bình La- Bình Gia
  Đường Trung Bảo 58 Đinh Tiên Hoàng TP Lạng Sơn-LSơn Đường Thị Kim (Đường Văn Hà)
  Đường Văn Chài Nông Thị Cào Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Nông Thị Cào Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Đường Văn Dìn 1914 Hòa Bình Văn Quan- Lạng Sơn 1951 Đồn Núi Danh
  Đường Văn Eng 1942 Quang Tiến - Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn 13/4/1970 Hoàng Thị Nhũi Quang Tiến, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Đường Văn Lẩy Kim Đồng Tràng Định, Lạng Sơn 3/1946
  Đường Văn Liên Khối 5 TP Lạng Sơn-LSơn Đường Thanh Toàn
  Đường Văn Liên Đại Đồng Tràng Định, Lạng Sơn 1949 Tràng Định Lạng Sơn
  Đường Văn Quý Cửa nam TP Lạng Sơn-LSơn Nguyễn Đình Toàn
  Đường Văn Sào Đường Nam Khánh Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Đường Nam Khánh Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Đường Văn Tấm Đại Đồng Tràng Định, Lạng Sơn 10/1949 Chi Lăng Lạng Sơn
  Đường Văn Vòn 1950 MinhTiến, H.Lũng, LS MinhTiến, H.Lũng, LS 1968 Đường Văn Dìn Ngòi Ngang, Minh Tiến, HL, LS
  Đường Viết Đô Đường Văn Bạo Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn Đường Văn Bạo Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn
  Đường Việt Đồng Đường Viết Thủ Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn Đường Viết Thủ Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn