Năm sinh 1914
Nguyên quán Trú quán Hòa Bình Văn Quan- Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1950
Cấp bậc, chức vụ CS
Ngày hy sinh 1951
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh Đồn Núi Danh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Đồn Núi Danh
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú