Năm sinh 1959
Nguyên quán Trú quán Quỳnh Sơn Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 8/1978
Cấp bậc, chức vụ H1, CS
Ngày hy sinh 19/02/ 1979
Đơn vị khi hy sinh E199
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Em Đồng Văn Chuyền Pá Te – Chiến. Thắng
Ghi chú