Năm sinh 25/02/1925
Nguyên quán Trú quán Bình La Bình Gia- Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1948
Cấp bậc, chức vụ aT
Ngày hy sinh 14/11/1954
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Đường Hồng Bàng Bình La- Bình Gia
Ghi chú