Năm sinh 1942
Nguyên quán Trú quán Quang Tiến - Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 4/1968
Cấp bậc, chức vụ H3
Ngày hy sinh 13/4/1970
Đơn vị khi hy sinh KB
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Bắc Sơn
Thân nhân,địa chỉ báo tin Hoàng Thị Nhũi Quang Tiến, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ghi chú