Năm sinh 1943
Nguyên quán Trú quán Châu Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 7/1968
Cấp bậc, chức vụ H1,CS
Ngày hy sinh 30/4/1970
Đơn vị khi hy sinh d3, KB,
Trường hợp hy sinh Chiến đấu
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Mặt trận phía Nam
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Vợ: Dương Thị Núi
Ghi chú

Mỹ