Năm sinh 1947
Nguyên quán Trú quán Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ngày nhập ngũ 1970
Cấp bậc, chức vụ bt
Ngày hy sinh 29/01/1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bố: Đồng Văn Châm Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ghi chú