Về việc xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2017

Tên văn bản Về việc xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2017
Số hiệu 2407/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/6/2016
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống