Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tên văn bản Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Số hiệu 70/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/6/2017
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống