Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Tên văn bản Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Số hiệu 1892/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/10/2016
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống