DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Chu Bá Sòi 1938 Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 6/1970
  Chu Chi Đồng Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 5/1968
  Chu Hiền Chân Đề Thám Tràng Định, Lạng Sơn 7/1966
  Chu Hiến Công Kim Đồng Tràng Định, Lạng Sơn 5/1969
  Chu Hiến Nghị 1949 Đề Thám Tràng Định, Lạng Sơn 01/6/1974
  Chu Hiến Phong Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 10/1969
  Chu Hoàng 1950 Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn 26/11/197 Mặt trận phía Nam Bố: Chu Tiến Chung
  Chu Hồng Kỳ 1949 Chu Túc Văn Quan- Lạng Sơn 1968 Mặt trận phía Nam
  Chu Hồng Thanh 1954 Hoà Bình-H.L-L/Sơn Hòa Bình, H.Lũng, LS 1979 Tỉnh lạng Sơn Lăng Thị Éng Vĩnh Yên, Hòa Bình, H.L, LS
  Chu Hỷ Chung 1940 Đồng Tân, H.L, LS ĐồngTân, H.L, LS 13/3/1970 Triệu Thị Tắm Cóc Dỹ, Đồng Tân, HL, LS
  Chu Kỳ Hon 1946 Thị trấn Đồng Đăng Cao Lộc; LS 25/11/1967 Mẹ: Chu Vòng Sĩ Thị trấn Đồng Đăng Cao Lộc; LS
  Chu Lục Táy 1944 Hòa Sơn, HL, LS Hòa Sơn, HL, LS 1968 MT,phía nam Chu Thị Khịnh Đoàn Kết, Hòa Sơn, HL, LS
  Chu Minh Sắn 1947 Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn 09/4/1972 Bố: Chu Trung Đạo Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Minh Sơn Pò Đức-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 15/11/51 Hoàng Văn Tân
  Chu Minh Tiến 1946 Đình lập, Đình lập Lạng sơn 10/4/1972, Mặt trận phía Nam Mẹ: Nông Thị Hà
  Chu Ngọc Long 1949 Tân Thành, H.L, LS Tân Thành, H.L, LS 4/02/1972 MT phía Nam Chu Quốc Bình Ao Kham,Tân Thành, HL, LS
  Chu Quang Kiểm Chu Văn Bộ TT. Na Sầm h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Bộ TT. Na Sầm h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Quang Liêm Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 10/1972 Chu Văn Vĩnh Nà Puộc, Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn
  Chu Quang Nguyên 1917 Chu Túc Văn Quan- Lạng Sơn 1953 Hòa Bình
  Chu Quốc Dũng 1944 Vĩ Thượng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 9/2/68 Chu Văn Khau, Vợ:Hà Thị Phị
  Chu Quốc Hương Chu Văn Vệ Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Vệ Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Thế Hoà 1950 Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 10/1971
  Chu Thế Long 1946 H.Sơn.T.Định-L/Sơn Sơn Hà , H.Lũng, LS 19/4/1975 M.T phía nam Chu Thị Ban Sơn Hà, HL,LS
  Chu Thế Nguyệt 1941 Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 11/1969
  Chu Thế Nhân 1948 Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 4/1972
  Chu Thị Bích Thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Chu Văn Sấn Bãi Hào, xã Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn
  Chu Trường Xuân Kháng Chiến Tràng Định, Lạng Sơn 11/1971
  Chu Văn An 1961 Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơ 6/1989
  Chu Văn Anh 1953 Khánh Khê Văn Quan- Lạng Sơn 2/2/1973 MT Phía Nam
  Chu Văn Ba 1948 Kha Hạ Bắc Sơn, Lạng Sơn 29/9/1969 Chu Thanh Bằng Kha Hạ, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn