DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Chu Văn Nhì Pò Vèn, Đồng Bục Lộc Bình, Lạng Sơn 3/1969
  Chu Văn Nhì 1928 Chu Túc Văn Quan- Lạng Sơn 1952 Tây Bắc
  Chu Văn Nhục 1945 Pò Qua, Tú Đoạn Lộc Bình, Lạng Sơn 11/10/1966
  Chu Văn Niềm 1940 Cao Lâu; Cao Lộc; LS 30/7/1969 Vợ: Hứa Thị Tiêm Cao Lâu; Cao Lộc; LS
  Chu Văn Ổn Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn 02/8/1968 Bố: Chu Quốc Minh Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Pẩu 1948 Thống Nhất - Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn 28/02/1968 Mã Thị Pe Thống Nhất, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Chu Văn Phay Đại Đồng Tràng Định, Lạng Sơn 02/1969
  Chu Văn Phi 1923 Thôn Đồng bành TT. Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn 07/6/1951 Chu Văn Pôi(Con) TT. Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn.
  Chu Văn Phong Đinh Thị Nga Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Đinh Thị Nga Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Phú 1924 Kha Hạ Bắc Sơn, Lạng Sơn 22/3/1951 Chu Văn Nghiệp Vũ Lễ, Bắc Sơn, LS
  Chu Văn Phùng Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn 03/6/1970 Mẹ: Lê Thị Sin Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Póng 1927 Khuôn Van, Đồng Bục Lộc Bình, Lạng Sơn 1950
  Chu Văn Pử 1950 Yên Trạch Cao Lộc, Lạng Sơn 19/12/1969 Mẹ: Hoàng Thị Xâm Yên Trạch Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Pư Chí Minh Tràng Định, Lạng Sơn 4/1971
  Chu Văn Sằm Kha Hạ Bắc Sơn, Lạng Sơn 1941 Chu Văn Ẹt Kha Hạ, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng SơnLễ
  Chu Văn San Chu Văn Đình Xã Hội Hoan h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Đình Xã Hội Hoan h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Săn 1947 MinhTiến, H.Lũng, LS MinhTiến, H.Lũng, LS 1968 TX. Kon tum Trần Thị Chít Ngòi Ngang, Minh Tiến, HL, LS
  Chu Văn Sang 1923 Thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn 31/7/1947 Bắc Ninh Chu Văn Quân Thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, Chi Lăng, L. Sơn
  Chu Văn Sàng 1948 Tiên Lục, Lạng Giang, H.Bắc Đô Lương, H.L, LS 1969 MT phía Nam Chu Văn Trình Chùa Lầy, Đô Lương, HL, LS
  Chu Văn Sảo Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 13/4/1968
  Chu Văn Sìn 1940 Tân Minh Tràng Định, Lạng Sơn 10/1969
  Chu Văn SLim Thụy Hùng Cao Lộc, Lạng Sơn Vợ: Vi Thị Hộ Thụy Hùng Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Sỏi 1948 Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn 20/2/1971 Bố: Chu Trung Bảo Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Sơn Chu Thị Nình Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Thị Nình Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Sòng 1940 Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 6/1969
  Chu Văn Sông 1951 Chu Túc Văn Quan- Lạng Sơn 12/7/1969 Mặt trận phía Nam
  Chu Văn Sùi 1966 Ngân Sân, Bắc Cạn 1/11/1987
  Chu Văn Tạ Chu Văn Tạ Khuổi Tà, Lợi Bác Lộc Bình, Lạng Sơn
  Chu Văn Tài Chu Đức Sơn Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Đức Sơn Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Tại Đồng Giáp Văn Quan- Lạng Sơn 11/1/1952 Phú Thọ