DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Chu Văn Bằng 1948 Phai Sen, Tú Đoạn Lộc Bình, Lạng Sơn 1969
  Chu Văn Báo Chu Thị Slao Xã Thành Hòa h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Thị Slao Xã Thành Hòa h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Bao 1952 Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 3/1975
  Chu Văn Báo 1929 Văn An Văn Quan- Lạng Sơn 1954 Điện Biên Phủ Em: Chu Viết Giòng
  Chu Văn Bát Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn 07/10/ 1950, Biên giới phía Bắc VN-TQ Con: Chu Thanh Hoàn
  Chu Văn Bôn 1949 Hùng Sơn Tràng Định, Lạng Sơn 8/1973
  Chu Văn Bức 1944 Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn 05/10/1968 Mặt trận phía Nam Bố: Chu Âu Phẩm
  Chu Văn Cai Yên Trạch Cao Lộc, Lạng Sơn 23/5/1969 Bố: Chu Văn Bộ Yên Trạch Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Chảy Chu Thị Hợp Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Thị Hợp Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Chỉ 1960 Chu Túc Văn Quan- Lạng Sơn 17/02/1979 Bản Thí
  Chu Văn Choỏng 1943 Chí Minh Tràng Định, Lạng Sơn 8/1968
  Chu Văn Chựng 1949 Cao Lộc - Lạng Sơn Tô Hiệu Bình Gia-Lạng Sơn 1/2/1979 Biên giới Tây Nam Chu Thị Ngọc Tô Hiệu – Bình Gia
  Chu Văn Chưng 1949 Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn 01/3/1979 Mẹ: Hoàng Thị Nhình Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Cỏng 1930 Nà U, Lợi Bác Lộc Bình, Lạng Sơn 5/1961
  Chu Văn Cương Quốc Việt Tràng Định, Lạng Sơn 6/1966 Bắc Thái
  Chu Văn Cường 1949 Kha Hạ Bắc Sơn, Lạng Sơn 12/3/1971 Chu Văn Năm Kha Hạ, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Chu Văn Dòng Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn 28/7/1967 Bố: Chu Văn Tinh Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Dụng Chu Văn Sự Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Sự Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Dũng Nguyễn Thị Vân Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Nguyễn Thị Vân Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Dũng 1946 Vân nham, H.Lũng, LS Vân nham, H.Lũng, LS 10/1969 Hoàng Thị Tiến Toàn Tâm, Vân Nham, HL, LS
  Chu Văn Giắp 1945 Nà phầy, Sàn Viên Lộc Bình, Lạng Sơn 1/7/1969
  Chu Văn Hải 1959 Pò Nhàng, Sàn Viên Lộc Bình, Lạng Sơn 1980
  Chu Văn Hậu 1945 Khòn Quắc, Đồng Bục Lộc Bình, Lạng Sơn 1969
  Chu Văn Hẩy 1945 Xuân Long Cao Lộc, Lạng Sơn 26/1/1968 Vợ: Lý Thị Thòn Xuân Long Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Hiện 1922 Nà làng, Sàn Viên Lộc Bình, Lạng Sơn 1949
  Chu Văn Hiếu Tồng Nọt-Thượng Cường, Chi Lăng, Lạng Sơn Vi Thị Lèn Tồng Nọt-Thượng Cường, Chi Lăng,LS
  Chu Văn Hội Khòn Khuyên-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn Chu Văn Thắng
  Chu Văn Hồng c5 d8 e851 f346 1953 Bản Cạo, Tú Đoạn Lộc Bình, Lạng Sơn 1979
  Chu Văn Hồng 1943 Khối 5 TP Lạng Sơn-LSơn 3/12/69 Con: Chu Văn Hà
  Chu Văn Hỷ 1951 Lục Thôn, Lục Thôn Lộc Bình, Lạng Sơn 17/02/ 1969