Năm sinh 1943
Nguyên quán Trú quán Nà Pán, Nhượng Bạn Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 7/1968
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 1969
Đơn vị khi hy sinh h1 d55 bt42
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú