Năm sinh 1944
Nguyên quán Trú quán Nà Mò, Nhượng Bạn Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 5/1966
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 1969
Đơn vị khi hy sinh b1 c25 e335 đ559
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú