Năm sinh 1952
Nguyên quán Trú quán Lương Năng Văn Quan- Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1976
Cấp bậc, chức vụ H1, aP C4, D1
Ngày hy sinh 1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh Lộc Bình Lạng Sơn
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Lộc Bình Lạng Sơn
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú