Năm sinh 1950
Nguyên quán Trú quán Lương Năng Văn Quan- Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1970
Cấp bậc, chức vụ d1,e123, F347
Ngày hy sinh 1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh Mặt trận phía Nam
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Mặt trận phía Nam
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú