Năm sinh 1953
Nguyên quán Trú quán Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 01/1972
Cấp bậc, chức vụ h3, bt2
Ngày hy sinh 21/02/197
Đơn vị khi hy sinh d244
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Cửa ông Cẩm Phả, Q Ninh
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Mẹ: Phương Thị Mạo
Ghi chú

BVTQ