Năm sinh 1956
Nguyên quán Trú quán Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 10/19741
Cấp bậc, chức vụ ct2
Ngày hy sinh 02/01/1979,
Đơn vị khi hy sinh e473, f47,
Trường hợp hy sinh Chiến đấu
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Biên giới Tây Nam
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Mẹ: Chu Thị Tân
Ghi chú

BVTQ