Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Lạng Sơn

Tên văn bản Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 2306/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2016
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống