DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Bế Văn Việt Cường Lợi,Đình Lập, Lạng Sơn 1953, Bình Liêu, Quảng Ninh Con: Bế Xuân Lập
  Bế Văn Đảo 1929 Khòn Có, Đồng Bục Lộc Bình, Lạng Sơn 1954
  Bế Văn Đệ Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn
  Bế Văn Đường Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 6/1949 Đông Khê Cao Bằng
  Bế Viết Báo 1949 Kháng Chiến Tràng Định, Lạng Sơn 12/1969
  Bế Viết Dì Hoàng Quốc Bảo Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Hoàng Quốc Bảo Xã Hoàng Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Viết Lệnh 1914 Việt Yên Văn Quan- Lạng Sơn 8- 1950 Đông Khê Cao Bằng
  Bế Viết Mong Bế Viết Éng Xã Thanh Long h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Viết Éng Xã Thanh Long h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Việt Sơn 1931 Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn 04/3/1975 Đại Lộc, Quảng Đà Bố: Bế Văn Lương
  Bế Xuân Còn 1947 Bính Xá,Đình Lập, Lạng Sơn 10/8/1972, Mặt trận phía Nam
  Bế Xuân Khánh Bế Viết Mông Xã Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Viết Mông Xã Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Xuân Tiến 1944 Cổng Tăng, Lợi Bác Lộc Bình, Lạng Sơn 1970
  Bế Đăng Minh Khối 4 TP Lạng Sơn-LSơn Bế Tuyết Lập
  Bế Đức Chính 1946 Bính Xá,Đình Lập, Lạng Sơn 30/01/ 1970, Mặt trận phía Nam Vợ: Đinh Thị Liên
  Bế Đức Huân Tân Tiến Tràng Định, Lạng Sơn 2/1979
  Bùi Duy Sơn 1942 Đồng Tiến, H.L, LS Đồng Tiến, H.L, LS 1969 Đoàn Thị Bình Mỏ Ám,Đồng Tiến, HL, LS
  Bùi Khắc Châu 1948 Khối 4 TP Lạng Sơn-LSơn 13/6/69 Hoàng Ngọc Anh
  Bùi Minh Hữu Khối 3 TP Lạng Sơn-LSơn Lê Thị Hợi
  Bùi Quốc Long 1942 TT H.Lũng, H.Lũng, LS TT H.Lũng, H.Lũng, LS 1966 Triệu Thị Thoa Khu Tân Hòa, TTHL, LS
  Bùi Thanh Hà 1954 Đề Thám Tràng Định,Lạng Sơn 8/1970
  Bùi Trung Thế Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 12/1972
  Bùi Văn Cương 1934 N.Giang.H.Dương Sơn Hà , H.Lũng, LS 07/07/1954 M.T.H.Dương N.Giang.H.Dương Vương Thị Biên Sơn Hà, HL,LS
  Bùi Văn Hợp 99Trần Quang Khải 1 TP Lạng Sơn-LSơn Bùi Xuân Bang
  Bùi Văn Khắc 1936 C.Phan.Y.Lăng.V.Phúc 24/12/1972 Đỗ Thị Luân Bắc Lệ,Tân Thành, HL, LS
  Bùi Văn Khuê 204 Trần Thánh Tông TP Lạng Sơn-LSơn 9/4/68 Nguyễn Thị Hoà
  Bùi Văn Kiệm tqk 2 TP Lạng Sơn-LSơn Bùi Đức Chiến
  Bùi Văn Lương Đồng Đăng Cao Lộc; LS Mẹ: Dương Thị Ngọ Đồng Đăng Cao Lộc, Lạng Sơn
  Bùi Văn Nghĩa 1951 Bản Bằng, Tú Đoạn Lộc Bình, Lạng Sơn 5/3/1970
  Bùi Văn Nhàn Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 4/1954
  Bùi Văn Thọ 1920 Minh Sơn, H.Lũng, LS Minh Sơn, H.Lũng, LS 1949 Trần Văn Quý Văn Miêu, Minh Sơn, HL, LS