DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Bế Văn Nhỏ 1946 Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 03/1970
  Bế Văn Noóc 1954 Chi Lăng Tràng Định, Lạng Sơn 11/1975
  Bế Văn Pháo Chi Lăng - T.Định Lạng Sơn 1949 Đông Khê Bế Văn Tống Chi Lăng - Tràng Định, Lạng Sơn
  Bế Văn Phát 1954 Hùng Sơn Tràng Định, Lạng Sơn 3/1975
  Bế Văn Phình 1949 Yên Bình, HL, LS Yên Bình, HL, LS 23/8/1968 Phía Nam Bế Văn Nghĩa Yên Bình, HL, LS
  Bế Văn Phùm Bính Xá,Đình Lập, Lạng Sơn Mẹ: Vi Thị Hỷ
  Bế Văn Phương 1957 Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn 20/02/ 1979 Cao Lộc, Lạng Sơn Bố: Bế Văn Hoan
  Bế Văn Sằn 1948 Yên Bình, HL, LS Yên Bình, HL, LS 28/9/1968 Phía Nam Bế Văn Nghĩa Yên Bình, HL, LS
  Bế Văn Sáo 1947 Khòn Pịt-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 2/2/68 Me: Triệu Thị Thỏ
  Bế Văn Sửu 1941 Bản Chành, Lợi Bác Lộc Bình, Lạng Sơn 1969
  Bế Văn Sỹ 1950 Trấn Ninh Văn Quan- Lạng Sơn 1971 mặt trận phía nam
  Bế Văn Tan Quốc Khánh Tràng Định, Lạng Sơn 10/1948 Tràng Định Lạng Sơn
  Bế Văn Tàng 1951 Trấn Yên Bắc Sơn, Lạng Sơn 13/5/1970
  Bế Văn Tào 1920 Nà làng, Sàn Viên Lộc Bình, Lạng Sơn 1946
  Bế Văn Thành 1955 Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 3/1975
  Bế Văn Thảy Liễu Thị Nắm Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn Liễu Thị Nắm Xã Tân Mỹ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Thích Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn
  Bế Văn Thụ Bế Văn Nghẻ Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Văn Nghẻ Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Thượng 1942 Cổng Tăng, Lợi Bác Lộc Bình, Lạng Sơn 1971
  Bế Văn Tiến Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 02/1969
  Bế Văn Tiến Hữu Lễ Văn Quan- Lạng Sơn 1950 Lục nam, Hà Bắc
  Bế Văn Trần 1952 Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 6/1974
  Bế Văn Triệu Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 4/1968
  Bế Văn Trọng 1940 Bính Xá,Đình Lập, Lạng Sơn 17/01/1965, Mặt trận phía Nam Mẹ: Chu Thị Cam
  Bế Văn Tuấn Hoàng Thị Phùng Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Hoàng Thị Phùng Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Tương 1954 Tân Tiến Tràng Định, Lạng Sơn 12/1972
  Bế Văn Tuyến Chu Thị An Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Thị An Xã Thụy Hùng- h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Vàng 1944 Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 11/1969
  Bế Văn Vi Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 10/1972
  Bế Văn Việt k6 TP Lạng Sơn-LSơn Bế Xuân Lập