DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Bùi Văn Tỉnh Đề Thám Tràng Định, Lạng Sơn 10/1951
  Bùi Văn Vỵ 1931 Minh Sơn, H.Lũng, LS Minh Sơn, H.Lũng, LS 1950 Trần Văn Quang Văn Miêu, Minh Sơn, HL, LS
  Bùi Xuân Mùi Khối 10 TP Lạng Sơn-LSơn Bùi Thanh Bình
  Bùi Xuân Xạ Ngõ 8 tổ 4 - Khối 10 TP Lạng Sơn-LSơn Bùi Xuân Toán
  Bùi Đăng La 1923 Tân Lập, H.Lũng, LS Tân Lập, H.Lũng, LS 1951 Bùi Duy Đà Đá Mài, Tân Lập, HL, LS
  Bùi Đình Sinh 1947 Nhật Tiến, H.Lũng, LS Nhật Tiến, H.Lũng, LS 1972 Nông Thị Diều Tân Hương, Nhật Tiến, HL, LS
  Bùi Đức An 1950 Trần Quang Khải TP Lạng Sơn-LSơn 3/69 Bùi Minh Chính
  Bùi Đức Bảng 31 Phố Muối - Khối 1 TP Lạng Sơn-LSơn Bùi Thiện Hùng
  Bùi Đức Hạnh Trần Quang Khải TP Lạng Sơn-LSơn Bùi Minh Chính
  Cam Văn Hào 1950 Văn An Văn Quan- Lạng Sơn 1970 Mặt trận phía Nam
  Cam Văn Hảy 1921 Văn An Văn Quan- Lạng Sơn 1948
  Cam Văn Kứa Hoa Thám- Bình Gia- Lạng Sơn 24/4/1972 Cam Văn Dẩu Hoa Thám- Bình Gia
  Cam Văn Ngay 1928 Văn An Văn Quan- Lạng Sơn 1948 Hội Hoan- Văn Lãng
  Cam Văn Sinh 1947 TT H.Lũng, H.Lũng, LS TT H.Lũng, H.Lũng, LS 1970 Nguyễn Thị Thọ Khu Tân Mỹ II, TTHL, LS
  Cam Văn Sơn 1948 Pò Loỏng, Khuất Xá Lộc Bình, Lạng Sơn 8/12/1969
  Cam Văn Đại 1953 Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn 02/3/1974 Mẹ: Chu Thị Dim Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn
  Cao Hương khối 4 TP Lạng Sơn-LSơn Cao Long
  Cao Văn Luyến 148 Ngô Thì Sỹ Khối 6 TP Lạng Sơn-LSơn Cao Khắc Hoà
  Cao Văn Út K.Hùng Vương TP Lạng Sơn-LSơn Cao Văn Sơn
  Cao Xuân Hiến 1949 Thôn Làng Trung, Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn 13/02/1972 MT Phía nam Cao Mạnh Giao Làng Trung, Quang Lang, Chi Lăng, L Sơn
  Cao Xuân Ninh 1950 Thôn Làng Cằng, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn 18/11/1971 MT phía Nam Cao Xuân Tường Làng Cằng, xã Chi Lăng, Chi Lăng, L Sơn
  Cao Xuân Đoàn 1949 Làng Cằng, xã Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn 25/5/1970 MT phía Nam Cao Văn Quyền Chi Lăng, Chi Lăng, L S
  Cao Đồng Sinh 1949 Thị trấn Đồng Đăng Cao Lộc; LS 20/10/1969 Bố: Cao Lập Chủng Thị trấn Đồng Đăng Cao Lộc; LS
  Chè Minh Coóng 1949 5 ngõ 1 Trần Quốc Toản - Khối 13 TP Lạng Sơn-LSơn 18/12/72 Vi Thị Lành
  Chí Minh Phí 13 ngõ 4 Bắc Sơn - Khối 7 TP Lạng Sơn-LSơn Chí Khắc Kín
  Chín Phu Sín 6 Trần Phú - Khối 6-TP Lạng Sơn-LSơn Chín Hải Phơng
  Chinh Văn Lù Đại Đồng Tràng Định, Lạng Sơn 1952 Tràng Định Lạng Sơn
  Chóng A Liên Châu Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn
  Chu An Bình 1953 Bính Xá,Đình Lập, Lạng Sơn 08/11/1974, Mặt trận phía Nam Mẹ: Hoàng Thị Uyên
  Chu An Bình Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn