DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Bế Thị Hạnh Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn
  Bế Thư Vân 1930 Tà lạn, Sàn Viên Lộc Bình, Lạng Sơn 9/1953
  Bế Văn Am 1940 Bính Xá,Đình Lập, Lạng Sơn 23/5/1970, Mặt trận phía Nam Vợ: Bế Thị Tự
  Bế Văn Bài 1930 Bính Xá,đình Lập, Lang Sơn 15/8/1968, Bố: Bế Văn Khôi
  Bế Văn Chấn Bế Thị Boỏng Xã Trùng Quán h.Văn Lãng-L Sơn Bế Thị Boỏng Xã Trùng Quán h.Văn Lãng-L Sơn
  Bế Văn Chặt 1960 Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn 21/2/1979 Bố: Lê Viết Nay Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
  Bế Văn Chảy 1941 Yên Bình, HL, LS Yên Bình, HL, LS 10/4/1970 Phía Nam Bế Văn Nghĩa Yên Bình, HL, LS
  Bế Văn Cư Tri Phương Tràng Định,Lạng Sơn 1952 Sơn La
  Bế Văn Cun Cổng Tăng, Lợi Bác Lộc Bình, Lạng Sơn 4/2/1954
  Bế Văn Giang Bế Văn Giáp Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Văn Giáp Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Hạc 1924 Trấn Ninh Văn Quan- Lạng Sơn 1951 tại đông bắc
  Bế Văn Hảo 1944 Lũng Toòng Quốc Khánh Tràng Định, Lạng Sơn 11/1969
  Bế Văn Hậu Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn 17/2/1947 Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn Con: Bế Vĩnh Tấn
  Bế Văn Họa Bế Viết Hoành Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Viết Hoành Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Hùng Tân Tiến Tràng Định, Lạng Sơn 11/1972
  Bế Văn Kháo Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn 13/6/1971 Bố: Bế Văn Phung Hồng Phong Cao Lộc, Lạng Sơn
  Bế Văn Khao Bó Luông Quốc Khánh Tràng Định, Lạng Sơn
  Bế văn Khiàng 1949 Bó Luông Quốc Khánh Tràng Định, Lạng Sơn 9/1972
  Bế Văn Khôi 1947 12/1970
  Bế Văn Kỳ Bế Xuân Trường Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Xuân Trường Tân Lang h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Lãm Tân Tiến Tràng Định, Lạng Sơn 12/1968
  Bế Văn Lằn Bế Viết Phóng Xã Hoàng Văn Thụ h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Viết Phóng Xã Hoàng Văn Thụ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Lẩn 1946 Phia Sliếc Quốc Khánh Tràng Định, Lạng Sơn 5/1969
  Bế Văn Lắt Bế Văn Dèn Xã Hồng Thái h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Văn Dèn Xã Hồng Thái h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Lê Bế Văn Hồng Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn Bế Văn Hồng Xã Trùng Quán h. Văn Lãng- L. Sơn
  Bế Văn Lực 1943 Trấn Yên Bắc Sơn, Lạng Sơn 12/9/1967 Bế Văn Hải Làng Gặt - Trấn Yên
  Bế Văn Mà 1945 Cường Lợi,Đình Lập, Lạng Sơn 28/10/1969, Vàm cỏ Đông, Tây Ninh Mẹ: Tô Thị Chín
  Bế Văn Minh 1947 Tà lạn, Sàn Viên Lộc Bình, Lạng Sơn 1/6/1973
  Bế Văn Nam 1960 Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn 06/11/1979, Biên giới phía Bắc VN-TQ Bố: Bế Văn Ngọc
  Bế Văn Nhật 1949 Tri Phương Tràng Định, Lạng Sơn 6/1969