DANH SÁCH
Liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn đang quản lý

Tổng số: 5186
  Họ và tên Năm sinh Nguyên quán, trú quán Ngày hy sinh Nơi hy sinh, nơi mai táng, tọa độ bản đồ Thân nhân, địa chỉ báo tin
  Chu Văn Tàn 1950 Bãi Hào Chi Lăng, Lạng Sơn 01/8/1969 MT Phía Nam Hoàng Thị Kiu Bãi Hào, Chi Lăng Chi Lăng, Lạng Sơn
  Chu Văn Tấn 1952 Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn 23/3/1973 Mặt trận phía Nam Bố: Chu Văn Sức
  Chu Văn Tẳng 1949 Thôn Bản Lăm-xã Liên Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn 05/3/1971 MT Phía Nam Nông Thị Tẹt Bản Lăm, Liên Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn
  Chu Văn Tẩu 1943 Pò Vèn, Đồng Bục Lộc Bình, Lạng Sơn 1967
  Chu Văn Tén 1943 Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn 24/3/1971 Bố: Chu Trung Thân Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Thái(tớ) 1942 Xuân Mai Văn Quan- Lạng Sơn 1970 Mặt trận phía Nam
  Chu Văn Thám 1946 Xuất Lễ Cao Lộc, Lạng Sơn 30/3/1970 Bố: Chu Văn Hoài Xuất Lễ Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Tham 1944 Bãi Hào Xã Chi lăng Chi Lăng, Lạng Sơn 05/3/1971 MT Phía Nam Hoàng Thị Lịch Chi lăng Chi Lăng, Lạng Sơn
  Chu Văn Thắng Chu Văn Giang Xã Thành Hòa h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Giang Xã Thành Hòa h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Thành 1944 Nà Trái-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 27/6/67 Con: Chu Đức Ngiệp
  Chu Văn Thanh 1948 Chu Túc Văn Quan- Lạng Sơn 10/6/1970 Mặt trận phía Nam
  Chu Văn Thạo Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn 04/3/1979 Bố: Chu Minh Hồng Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Thiên 1953 Hồng Phong Bình Gia- Lạng Sơn 29/12/1972 Miền Nam Chu Thế Ngay Hồng Phong- Bình Gia
  Chu Văn Thiền Thôn Hợp Đường, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn 17/8/1969 MT Phía nam Chu Văn Tảy Hợp Đường, Liên Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn
  Chu Văn Thiết Chu Văn Viền Xã Hồng Thái h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Viền Xã Hồng Thái h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Thồ Chu Văn In Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn In Xã Nhạc Kỳ h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Thống 1946 Chí Minh Tràng Định, Lạng Sơn 8/1968
  Chử Văn Thứ 1955 Ngõ 7 tổ 2 - Khối 10 TP Lạng Sơn-LSơn 6/5/70 Nguyễn Thị Thêm
  Chu Văn Thu Chu Văn Tuyên Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn Chu Văn Tuyên Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Thượng 1960 Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn 20/2/1979 Bố: Chu Viết Đàm Hải Yến Cao Lộc, Lạng Sơn
  Chu Văn Thuỷ 1942 Vân nham, H.Lũng, LS Vân nham, H.Lũng, LS 8/1967 Chu Văn Thấm Toàn Tâm, Vân Nham, HL, LS
  Chu Văn Tịch Khối 5 TP Lạng Sơn-LSơn Chu Viết Hương
  Chu Văn Tịch Mẹ: Lã Thị Pít
  Chu Văn Tiến 09/1954 Hoà Bình Bình Gia- Lạng Sơn 18/02/1979 Yên Khoái, Lộc Bình Chu Văn Tiếp Hoà Bình- Bình Gia
  Chu Văn Tiến 1949 Bản Quang, Hữu Khánh Lộc Bình, Lạng Sơn 1968
  Chu Văn Toàn Đề Thám Tràng Định, Lạng Sơn 8/1951 Thị Xã Lạng Sơn
  Chu Văn Tuấn 1940 Chu Thị Cẩm Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn 02/3/1970 Chu Thị Cẩm Xã Tân Việt h. Văn Lãng- L. Sơn
  Chu Văn Tuyến Kim Đồng Tràng Định, Lạng Sơn 01/1969
  Chu Văn Vằn 1949 Xuân Mai Văn Quan- Lạng Sơn 1970 Mặt trận phía Nam
  Chu Văn Vàng Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn 17/9/1990 Vợ: Hoàng Thị Sần Gia Cát Cao Lộc, Lạng Sơn