Năm sinh 1919
Nguyên quán Trú quán Quang Thái - Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1936
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 03/2/1943
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Lưu Viết Pui Quang Thái, Vũ Lễ Bắc Sơn, Lạng Sơn
Ghi chú