Năm sinh 1926
Nguyên quán Trú quán Thôn Đồng Hoá, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1947
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh
Đơn vị khi hy sinh 15/3/1954
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Điện Biên Phủ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Nông Văn Lan Thôn Đồng Hoá, xã Chi Lăng,Chi Lăng, L. Sơn
Ghi chú